مفاهیم پایه فناوری اطلاعات
مفاهیم پایه فناوری اطلاعات

درباره مفاهيم پايه كامپيوتر ، سخت افزار ، نرم افزار به طور کوتاه، فناوری اطلاعات با مسائلی مانند استفاده از رایانه‌های الکترونیکی و نرم‌افزار سروکار دارد تا ، ذخیره، حفاظت، پردازش، انتقال و بازیابی اطلاعات به شکلی مطمئن و امن انجام پذیرد