تعریف رایانه

کلیات

بشر همواره در اين فكر بوده كه بتواند بار سنگين انجام كارهايي از جمله محاسبات را بردوش وسيله اي مكانيكي قرار دهد و در اين راستا به فكر ساخت وسايلي از قبيل چرتكه، ماشين حساب و ... افتاد و در حال حاضر كامپيوترهاي امروزي با پيشرفت تكنولوژي شكل تكامل يافته اين وسايل هستند.

تعريف كامپيوتر

رایانه یا Computer دستگاهی است دارای حافظه وقابل برنامه ریزی، که قادر است عملیات ریاضی و منطقی را با سرعت بالا انجام داده و نتیجه را ارایه نماید.به عبارت دیگر رایانه دستگاهی است که بتواند سه عمل زیر را انجام دهد:

دریافت داده

پردازش داده

اعلام نتیجه پردازش (اطلاعات)