مقدمه

Celestine Chua September 5, 2018 .

آیا کسی هستید که دوست دارد رشد کند؟ آیا شما به طور مداوم به دنبال بهبود وضعیت خود هستید و می خواهید بهتر شوید؟

اگر مرد عمل باشید، نکات این مقاله برایتان بسیار مفید خواهد بود.

من در مورد رشد شخصی بسیار پر جنب و جوش  هستم. 4 سال پیش بود که کشف کردم شور و شوق من برای رشد و کمک به دیگران رشد می کند. در آن زمان، من 22 ساله بودم و در سال آخر دانشگاهم بودم. همانطور که در مورد معنی زندگی فکر کردم، متوجه شدم هیچ چیز معنی دارتری بجز پرداختن به پیشرفت و بهتر شدن در زندگی وجود ندارد. از طریق بهبود خودمان است که ما می توانیم ، از زندگی بهره و لذت بیشتری  ببریم.

پس از گذشت یک سال و نیم از فعالیت در زمینه رشد و کمک به دیگران در وبلاگ توسعه شخصیم، متوجه شدم که هیچ پایانی در بهبود یافتن وجود ندارد.

هرچه بیشتر رشد میکنم، بیشتر متوجه می شوم که موارد خیلی زیادی وجود دارد که من نمی دانم، تا آنجا که من باید یاد بگیرم.

مطمئنا، همیشه چیزی درباره خودمان وجود دارد که ما می توانیم آن را بهبود بخشیم.پتانسیل انسانی بی حد و حصر است، بنابراین امکان دستیابی به نقطه ی پایانی از رشد وجود ندارد.


هر گاه فکر می کنیم که ما خوب هستیم، می توانیم حتی بهتر عمل کنیم.


به عنوان یک طرفدار پرشور رشد، من به طور مداوم به دنبال راه هایی برای بهبود خودم هستم. من 42 مورد از راهنمایی هایم را که ممکن است در سفر رشد شخصی شما مفید باشد، تهیه کرده ام. بعضی از آنها گام های ساده ای هستند که می توانید بلافاصله آن را انجام دهید. بعضی از مراحل بزرگتر است و تلاش آگاهانه و مضاعفی برای رسیدن به آن باید انجام داد.