1 - هر روز یک کتاب بخوانید

کتاب ها منبع اصلی خرد هستند. هر چقدر کتابهای بیشتری که بخوانید، خود را بیشتر عقلانی تر و داناتر نشان می دهید.

بنظرتان چه کتاب هایی هست که می توانید با خواندن آن خود را برای غنی تر سازید؟ بعضی از کتابهایی که من خواندم و مفید بودند "بیندیشید و ثروتمند شوید"، "چه کسی پنیر مرا جابه‌جا کرد"، "7 عادت"، "علم ثروتمند شدن" و "زندگی به روش 80/20 "

هنگامی که شما هر روز یک کتاب میخوانید، مغزتان را با دانش بیشتر و بیشتر پرورش می دهید. آیا می دانید بهترین راه برای ذخیره سازی این دانش و اطلاعات چیست؟ مغز شما بزرگترین ابزاری است که در کل هستی همتایی ندارد!!

روش های تقویت حافظه (8 دقیقه)