لغات انگلیسی ویندوز 7 فصل اول

سرویس گیرنده

client

سرور  سرویس دهند

Server

خصوصیات  ویژگی ها

Properties

حافظه فیزیکی

Physical memory

حافظه منطقی

Logical memory

مدیریت دیسک سخت

Disk Management

سفارشی

Custom

پیشرفته

Advance

حذف کردن

Delete

قالب بندی

Format

جدید

New

تایید کردن

Apply

اندازه

Size

ساده

Simple

صدا

Volume

بعدی

Next

پرونده

File

پوشه

Folder

پایان

Finish

برد اصلی

Mother board

تعمیر کردن

Repair

نصب کردن

Install

پنجره

window