لغات انگلیسی ویندوز 7 فصل اول 2

نهایی
Ultimate
پذیرفتن
Accept
مجوز
License
ارتقاء
Upgrade
راه اندازی مجدد
Restart
کلید
Key
بوت کردن – بالا آمدن سیستم
Boot
بطور خودکار
Automatically
خودکار
Automatic