2- یک زبان جدید یاد بگیرید

به عنوان یک سنگاپوری-چینی ، زبان های اصلی من انگلیسی ، ماندارین و Hokkien (یک گویش چینی ) هستند.من در چندین سال گذشته بالاجبار سعی کردم زبان های ژاپنی و اندونزیایی را یاد بگیرم.

من متوجه شدم که یادگیری زبان کلا روی هم رفته یک مهارت جدیدی هستش و فرایند آشنا شدن با یک زبان و فرهنگ جدید یک تجربه ایه که دید و ذهن انسان رو بازتر می کند.

چهار دلیل برای یادگیری یک زبان جدید (10 دقیقه)