3 - زود از خواب بیدار شوید

بیدار شدن صبح زود (مثلا 5-6 صبح) توسط بسیاری از افراد (آنتونی رابینز، رابین شارما) مورد تأیید قرار گرفته است که میزان بهره وری و کیفیت زندگی شما را بهبود می بخشد.

من فکر می کنم این موضوع بخاطر این هستش که چون زمانی که شما زود از خواب بیدار می شید، ذهنیت شما برای ادامه حرکت و فعالیت روزمره بسیار آماده هست.