بر ترس های خودتان غلبه کنید

همه ما به نوعی گرفتار بعضی ترسها هستیم ، مانند ترس از عدم اطمینان و شک داشتن به چیزی ، ترس از سخنرانی در یک جمع عمومی ، ترس از ریسک و خطر ... تمام این ترس ها ما را در یک حالت و موقعیت میخکوب می کنند و نمیزارن که ما رشد بکنیم یا حرکتی بتونیم انجام بدیم !!
اینو بدونید که ترس داشتن از چیزی این رو به شما نشون میده که شما با رسیدن به اون چیز یا موقعیت ترقی میکنید .من همیشه از ترس به عنوان قطب نما برای ترقی و پیشرفت استفاده می کنم.

اگر من در مورد چیزی ترس دارم، آن چیزی را که من هنوز به آن نرسیده ام را بمن نشان می دهد، که رسیدن به آن باعث ترقی و رشد من خواهد شد.

توصیه می شود : کتاب جادوی بزرگ (غلبه بر ترس با زندگی خلاق) 

نویسنده: الیزابت گیلبرت