آشنایی باحافظه و کاربرد آن

در علوم رایانه، به هر وسیله که توانایی نگهداری اطلاعات را داشته باشد، حافظه می‌گویند. حافظه یکی از قسمت‌های ضروری و اساسی یک رایانه به‌شمار می‌رود. همان‌طور که انسان برای نگهداری اطلاعات مورد نیاز خود علاوه بر حافظه درونی خویش از ابزارهای گوناگون دیگری همانند کاغذ، تخته سیاه، نوار ضبط صوت، نوار ویدئو و ... استفاده می‌کند رایانه هم می‌تواند از انواع گوناگون حافظه استفاده کند. 

به‌طور کلی دو نوع حافظه داریم:

1- «حافظه اصلی» که به آن «حافظه اولیه» یا «حافظه درونی» نیز می‌گویند.

حافظه اصلی (RAM)    

2- «حافظه جانبی» که به آن «حافظه ثانویه» یا «حافظه کمکی» نیز می‌گویند.

حافظه جانبی (Hard Disk)