آشنایی با محیط ویژوال بیسیک


نوار منو

دستوراتی برای کار با ویژوال بیسیک را نشان می دهد.

نوار ابزار

ابزاری برای دسترسی سریع به امکاناتی چون افزودن پروژه جدید ، فرم جدید، ایجاد منو برای فرم و غیره می باشد . به طور پیش فرض نوارابزار استاندارد زمانی که ویژوال را شروع می کنید نشان داده می شود اما می توانید ابزارهای دیگری را همچون ابزار ویرایش ، طراحی فرم و ابزار اشکال زادیی را نمایان کنید. 

این پنجره ها میتوانند به صورت شناور نیز در محیط ویژوال بیسیک قرار گیرند.

جعبه ابزار

ابزار را برای استفاده در زمان طراحی فرم را در اختیارتان قرار میدهد.شما میتوانید ابزار های موجود را در تب های مختلف مرتب سازی یا دسته بندی کنید. با راست کلیک رو جعبه ابزار و انتخاب Add Tab میتوانید تب جدیدی را اضافه و با استفاده از درگ و دراپ ابزارهایی را در تب جدید قرار دهید.

پنجره مرورگر پروژه

فرم ها و ماژول های پرژه جاری را لیست میکند. یک پروژه مجموعه ای از فایل هاست که برای ایجاد یک برنامه استفاده می شوند

پنجره خصوصیات 

لیستی از تنظیمات مربوط به خاصیت های یک فرم یا کنترل انتخاب شده را نشان می دهد.یک خاصیت ، ویژگی از یک شی ء مانند ؛ اندازه ، عنوان یا رنگ می باشد.

بخش طراحی فرم

برای طراحی نمای ظاهری فرم ها و برنامه شما مورد استفاده قرار می گیرد.از کنترل های موجود در جعبه ابزار می توانید برای طراحی فرم استفاده کنید.هر فرمی که اضافه میکنید نمای طراحی برای خودش دارد که می توانید ظاهر آن فرم را طراحی نمایید.

پنجره ویرایش کد

می توانید در این بخش کد های برنامه خودتان را وارد کنید.برای هر فرم محیط ویرایش کد جداگانه در نظر گرفته شده است.

پنجره تعیین موقعیت

با نشان دادن فرم شما در داخل یک مانتور کوچک اجازه می دهد تا موقعیت قرار گیری فرم شما در زمان اجرا را با درگ و دارپ مشخص کنید.