محیط کاری SDI و MDI

دو نمای مختلف SDI و MDI برای کار با ویژوال بیسیک وجود دارد.در حالت SDI تمامی پنجره های از همدیگر جدا بوده و میتوان آزادانه آنها را در صفحه نمایش جابجا نمود.اما در حالت کاری MDI تمامی پنجره ها در یک پنجره اصلی که قابل تغییر اندازه هست قرار دارند

محیط کاری SDI با پنجره های جدا از هم در ویژوال بیسیکمحیط کاری SDI با پنجره های جدا از هم

محیط کاری MDI در ویژول بیسیکمحیط کاری MDI

برای انتخاب هر یک از حالت ها به صورت زیر عمل کنید:

  1. از منوی Tools گزینه options را انتخاب کنید.

کادر Options نمایش داده خواهد شد.

  1. تب Advanced  را انتخاب کنید.
  2. گزینهSDI Development Environment  را برای حالت SDI انتخاب کنید.در غیر اینصورت این گزینه را از حالت انتخاب درآورید.

نکته : محیط کاری در اجرای بعدی ویژوال بیسیک اعمال خواهد شد.