ساختار وب

توانایی کدنویسی با استفاده از HTML برای هر شخصی که بخواهد بصورت حرفه ای وب کار کند ضروری است. کسب این مهارت باید نقطه شروع هر کسی باشد که در حال یادگیری نحوه ایجاد محتوا برای وب است.

طراحی وب مدرن
HTML: ساختار صفحه
CSS: نحوه نمایش
JavaScript: رفتار

PHP یا مشابه آن: Backend
CMS: مدیریت محتوا

یادگیری HTML آسان است.