فایل HTML

ساختار اصلی HTML را که در بدنه اصلی آن متن "سلام به HTML خوش آمدید" وجود دارد، به ویرایشگر متن (Notepad)اضافه کنید.

در مثال ما ، فایل به عنوان first.html ذخیره می شود

<html>
 <head>
 </head>
   <body>
      سلام به HTML خوش آمدید   
</body>
</html>

با باز شدن پرونده ، نتیجه زیر در مرورگر وب نمایش داده می شود:

در هنگام ذخیره فایل حتما save as type و  Encoding را مطابق شکل تنظیم کنید.همچنین فراموش نکنید نام فایلهای HTML باید به html. یا htm. ختم شود.