قالب بندی عناصر

هر پاراگراف در مثال برای نمایش آنچه که هر تگ انجام می دهد متفاوت است.

مرورگرها <strong> را به عنوان <b> و <em> را به عنوان <i> نمایش می دهند.
با این حال ، معانی این برچسب ها متفاوت است: <b> و <i> به ترتیب متن ضخیم و ایتالیک (کج) را تعریف می کنند ، 
در حالی که <strong> و <em> نشان می دهد که متن "مهم" است.