قالب بندی متن

بخش  About Me (درباره ما) شامل عنوانی است که در یک برچسب <h1> گنجانده شده است ، به همراه دو پاراگراف که متن را با استفاده از برچسب هایی که تازه آموخته اید قالب بندی می کند.
بیایید نگاهی به کد بیاندازیم:


<h1><span>About Me</span></h1>
<p>
Hey! I'm <strong>Alex</strong>. Coding has changed my world  ...</p>
<p class="quote">"Declare variables, not war"</p>

شاید متوجه شده باشید که ما از CSS نیز برای اضافه کردن رنگ ها و سبک ها به صفحه استفاده کرده ایم. وقتی درس HTML را کامل کردید ،   آموزش CSS  را توصیه می کنیم!