ویژگی alt

ویژگی alt متن جایگزین را برای یک تصویر فراهم می کند ، اگر کاربر به دلایلی نتواند تصویر را مشاهده کند (به دلیل اتصال کند ، خطایی در ویژگی src).

مقدار صفت alt باید تصویر را توصیف کند:

<img src="img_chania.jpg" alt="Flowers   in Chania"> 

صفت alt ضروری است و یک صفحه وب بدون آن درست اعتبارسنجی نخواهد شد.