تصاویر در یک پوشه دیگر

اگر تصویر در پوشه دیگری نباشد مرورگر انتظار دارد که تصویر را در همان پوشه ای که صفحه وب در آن است را پیدا کند.

با این حال ، معمولا تصاویر در یک زیر پوشه ذخیره می شوند . در این صورت باید نام پوشه را در ویژگی src وارد کنید:

<img src="/images/html5.gif" alt="HTML5 Icon"> 

هیچوقت از مسیر مطلق برای دسترسی به تصاویر یا سایر منابع استفاده نکنید .

مثلا مسیر دهی به این صورت کار درستی نمی باشد :

<img src="c:/wamp/www/images/html5.gif" alt="HTML5 Icon" > 
مشکلات استفاده از مسیر مطلق  زمانی که فایل های وب خود را از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر منتقل کنید نمایان خواهند شد!