ویژگی method و name

ویژگی method روش HTTP (GET یا POST) را که هنگام ارسال فرم ها استفاده می شود را مشخص می کند (به توضیحات زیر مراجعه کنید):

<form action="url" method="GET">
<form action="url" method="POST">
هنگامی که از GET استفاده می کنید ، داده های فرم در آدرس صفحه قابل مشاهده خواهند بود.
اگر فرم در حال به روزرسانی داده ها است یا از اطلاعات حساس (کلمه عبور) استفاده می کند از  POST  استفاده کنید.
POST امنیت بهتری را ارائه می دهد زیرا داده های ارسالی در آدرس صفحه قابل مشاهده نیستند.


برای دریافت ورودی کاربر ، به عناصر مختلف فرم ، مانند فیلد های متنی نیاز دارید. عنصر <input> بسته به ویژگی type (نوع) ، تغییرات زیادی دارد. آن می تواند یک متن ، رمز عبور ، دکمه رادیویی ، URL ، دکمه ارسال و غیره باشد.

مثال زیر یک فرم درخواست یک نام کاربری و رمز عبور را نشان می دهد:

<form>
   <input type="text" name="username" /><br />
   <input type="password" name="password" />
</form>
نتیجه کدویژگی name یک نام را برای یک فرم مشخص می کند.