توپولوژی شبکه چیست؟

برای اینکه بتوان شبکه‌ای را تنظیم کرد - چه شبکه خانگی و چه شبکه بزرگ سازمانی - نیاز به نقشه و طرح است که با توجه به آن نقشه، شبکه را پیاده سازی نمود. عناصر مختلف در یک شبکه را با توجه به توپولوژی آن بهم وصل می‌کنند. 

تصویر توپولوژی های مختلفتصویر توپولوژی های مختلف
 

پارامترهای اصلی در طراحی یک شبکه، قابل اعتماد بودن و مقرون به صرفه بودن است.


اساساً ساختار توپولوژیکی از شبکه، که ممکن است از لحاظ فیزیکی یا منطقی به تصویر کشیده شود  همبندی یک شبکه بر اساس چیدمان سیستم‌ها نیست بلکه بسته به تنوع کابل کشی می‌باشد.