توپولوژی خطی یا BUS TOPOLOGY چیست؟

توپولوژی خطی شبکه‌ای است که در آن هر کامپیوتر و هر دستگاه به یک کابل متصل است. این نوع توپولوژی داری دو سر و دو نقطه‌ پایان می‌باشد.

ویژگیهای توپولوژی خطی :

  • این نوع توپولوژی اطلاعات را فقط در یک جهت انتقال می‌دهد.
  • هر دستگاه به یک کابل متصل است.

توپولوژی خطی - Bus Topologyتوپولوژی خطی - Bus Topology
 

مزیت های توپولوژی خطی چیست؟

  • توپولوژی خطی یک نوع توپولوژی مقرون به صرفه به شمار می‌رود.
  • در مقایسه با توپولوژی های دیگر از کابل کمتری استفاده می‌شود.
  • در شبکه های کوچک به راحتی می‌توان از آن استفاده کرد.
  • به راحتی قابل پیاده سازی برای هر فرد است.

معایب توپولوژی خطی چیست؟

  • اگر کابلی دچار مشکل شده یا قطع شود کل شبکه نیز قطع خواهد شد.
  • اگر یکی از سیستم ها کار نرم افزاری سنگینی انجام دهد و یا از ترافیک اینترنت به مقدار زیادی استفاده کند سرعت دیگر سیستم‌ها کاهش می‌یابد.
  • کابل ها طول محدود دارند و نمی‌توان از آنها برای سیستم‌های با فاصله زیاد استفاده کرد.
  • توپولوژی خطی از توپولوژی حلقه ای سرعت کمتری در انتقال داده دارد.