توپولوژی حلقه ای یا RING TOPOLOGY چیست؟

این توپولوژی با توجه به شکل آن توپولوژی حلقه‌ای نام گذاری شده است زیرا دستگاه ها و کامپیوتر ها به صورت حلقه بهم متصل شده و هر کامپیوتر به کامپیوتر کناری‌ وصل است.

توپولوژی حلقوی - Ring Topologyتوپولوژی حلقوی - Ring Topology

ویژگی های توپولوژی حلقه‌ای چیست؟

  • در این توپولوژی از تعدادی repeaters استفاده می‌شود. زیرا هنگامی که در توپولوژی‌های بزرگ‌تر داده‌ای بخواهد از کامپیوتر شماره‌ یک به کامپیوتر شماره‌ ١٠٠ انتقال داده شود باید از تمام ٩٩ کامپیوتر عبور کند. Repeaters ها باعث حفظ شدن داده در این انتقالات می‌شوند و مانع از آسیب دیدن داده می‌شوند.
  • در این توپولوژی اتصال به صورت یک طرفه است اما می‌توان با استفاده از دو سیم میان هر کامپیوتر آن را به اتصال دوطرفه تبدیل کرد که به آن توپولوژی حلقه‌ای دوطرفه نیز می‌گویند.
  • داده ها به شیوه‌ای متوالی منتقل می‌شوند که منظورمان بایت به بایت است. داده های ارسال شده باید از طریق هر کامپیوتر از شبکه عبور کنند تا به کامپیوتر مقصد برسند. 

مزایای توپولوژی حلقه‌ای چیست؟

  • یک توپولوژی ارزان به حساب می‌آید.
  • سرعت انتقال داده‌ها در شبکه با استفاده‌ زیاد از اینترنت و یا انتقال بالای داده ها بین کامپیوتر ها افت پیدا نمی‌کند.

معایب استفاده از توپولوژی حلقه‌ای چیست؟

  • به علت وصل شدن متوالی کامپیوتر ها به هم، عیب‌یابی در توپولوژی حلقه سخت‌تر از باقی توپولوژی‌ها است.
  • افزودن یا حذف یک کامپیوتر فعالیت کل شبکه را مختل خواهد کرد.