توپولوژی ستاره ای یا STAR TOPOLOGY چیست؟

در این نوع توپولوژی تمامی کامپیوترها از طریق کابل به یک HUB یا سوئیچ در مرکز کامپیوتر‌ها وصل می‌شوند. HUB یک دستگاه مرکزی در شبکه شناخته می‌شود که تمامی دستگاه‌های موجود در شبکه به طور جداگانه به آن متصل می‌شوند.

توپولوژی ستاره ای - Start Topologyتوپولوژی ستاره ای - Start Topology

ویژگی های توپولوژی ستاره‌ای چیست؟

  • هر دستگاه دارای اتصال جداگانه به HUB است.
  • HUB در مرکز به عنوان یک REPEATER عمل می‌کند.
  • این نوع توپولوژی را می‌توان با فیبر نوری یا کابل coaxial راه اندازی و استفاده کرد.

مزیت های توپولوژی ستاره‌ای چیست؟

  • به راحتی راه‌اندازی و پیاده‌سازی می‌شود.
  • HUB را می‌توان به راحتی ارتقا داد.
  • امکان تبادل هم زمان و دوبه دو برای رایانه ها وجود دارد.
  • هزینه نگهداری آن کمتر و رفع عیب آن بسیار ساده تر از همبندی های دیگر است.
  • اگر یکی از دستگاه‌ها دچار مشکل شود، دستگاه‌های دیگر می‌توانند بدون هیچ مشکل خاصی به کار خود ادامه بدهند.

معایب توپولوژی ستاره‌ای چیست؟

  • اگر قطعه مرکزی (هاب یا سوئیچ ..)از کار بیفتد و یا دچار مشکل شود، تمام شبکه دچار مشکل شده و کار نمی‌کند.
  • عملکرد و سرعت عمل شبکه بستگی به ظرفیت HUB مورد استفاده دارد.