توپولوژی ترکیبی HYBRID TOPOLOGY چیست؟

این توپولوژی یک نوع ترکیبی از چند توپولوژی است. بطور مثال اگر در یک دفتر بزرگ از توپولوژی ستاره‌ای و توپولوژی درختی به طور همزمان استفاده شود، یک Topology ترکیبی به وجود می‌آید.

توپولوژی ترکیبی - Hybrid Topologyتوپولوژی ترکیبی - Hybrid Topology

ویژگی‌های توپولوژی ترکیبی چه مواردی هستند؟

  • این توپولوژی از ترکیب دو یا چند توپولوژی به وجود می‌آید.
  • این شبکه شامل مزایا و معایب توپولوژی‌های به کار رفته در آن می‌شود.

مزایای توپولوژی ترکیبی چیست؟

  • به علت ترکیبی بودن روشها، بسیار قابل انعطاف پذیر است.
  • مقیاس و تعداد دستگاه‌های استفاده شده در این توپولوژی به راحتی می‌توانند افزایش یابند.
  • تشخیص خطا در شبکه بسیار راحت‌تر می‌شود.

معایب استفاده از توپولوژی ترکیبی چه مواردی هستند؟

  • این توپولوژی هزینه‌ زیادی برایتان دارد.