تجهیزات Active و Passive شبکه

برای پیاده سازی سخت افزاری شبکه به تجهیزات پسیو ( Passive ) و تجهیزات اکتیو ( Active ) نیاز داریم.

تجهیزات Passive

به قطعاتی که به برق متصل نمی شوند و در تولید، هدایت و یا تقویت سیگنال ها نقشی ندارند، پسیو گفته می شود.

تجهیزات Passive عبارت اند از :

 • کابل
 • سوکت شبکه
 • کیستون keystone
 • پریز شبکه (Box)
 • کابل Patch Cord 
 • داکت
 • ترانک (Trunk)

تجهیزات Active

در شبکه رایانه ای به قطعاتی که به برق متصل می شوند و در هدایت داده ها یا تولید و تقویت سیگنال ها نقش دارند، تجهیزات فعال یا Active می گویند.

تجهیزات Active عبارت اند از:

 • کارت شبکه (Network Interface Card)
 • سوئیچ شبکه
 • مودم
 • اکسس پوینت
 • روتر