انواع تجهیزات Passive شبکه 3

تستر ( Network Cable Tester) : دستگاه تست کننده اتصال شبکه برای اطمینان از صحت عملیات سوکت زنی و کابل شبکه استفاده می شود و دارای انواع آنالوگ و دیجیتال است.

تستر شبکه دارای دو قطعه جدا به صورت Master و Remote است و 8 چراغ کوچک برای نمایش درستی کارکرد کابل شبکه، یک چراغ برای power و یک چراغ برای بررسی اتصال به زمین دارد.

فیلم نحوه تست کابل با تستر