تفاوت کابل Straight و Crossover

دو نوع کابل از لحاظ ترکیب رنگبندی در شبکه وجود دارد :

 • Straight
 • Cross

تفاوت کابل Straight و Cross در نحوه رنگبندی سیم ها می باشد

- در کابل Straight هر دو سر کابل با یک استاندارد( استاندارد A یا B) سوکت زنی می شود .

- کابل Straight با استاندارد A

کابل Straight با استاندارد A

 - کابل Straight با استاندارد B


- کابل Straight با استاندارد B- کابل Straight با استاندارد B 

-در کابل Crossover یک سر کابل استاندارد A و سردیگر کابل استاندارد B می باشد.

کابل کراس اور - Crossoverکابل کراس اور - Crossover  اگر در تصویر بالا دقت کنید یک سر کابل استاندارد A و سر دیگر استاندارد B می باشد.

در کابل کراس اور : 

 • پین 1 به 3 وصل است (سفید سبز)
 • و پین 2 به 6 وصل است(سبز)

موارد استفاده کابل Straight و کابل Cross

 1. Straight
  • سوئيچ به روتر 
  • سوئيچ به کامپيوتر 
  • هاب به کامپيوتر
 2. Cross 
  • سوئيچ به سوئيچ 
  • سوئيچ به هاب 
  • هاب به هاب 
  • روتر به روتر 
  • کامپيوتر به کامپيوتر 
  • روتر به کامپيوتر

در گذشته انتخاب بین این دو کابل از اهمیت زیادی برخوردار بود چرا که در صورت انتخاب نادرست کابل ، ارتباط در شبکه با سرعت کمتری انجام میشد . پس از معرفی قابلیت Auto-MDI/MDIX و ساپورت تجهیزات اکتیو شبکه از این قابلیت ، دیگر انتخاب بین کابل کراس یا مستقیم اهمیتی ندارد و می توانید بدون نگرانی از هر نوع کابلی استفاده کنید . 

ویژگی Auto-MDI/MDIX این قابلیت را فراهم می کند که دستگاه بتواند تفاوت بین کابل کراس اور و کابل مستقیم را تشخیص داده و بر اساس نوع استاندارد نسبت به ارسال دیتاها روی زوج سیم های کابل اقدام کند .