ابزار پانچ شبکه (patch tool)

از این ابزار برای اتصال کابل TP به کیستون، بیرون کشیدن سیم پانچ شده و قطع کردن اضافه سیم استفاده می شود.

ابزار پانچ شبکه (patch tool)