کابل TP یا Twisted Pair (زوج بهم تابیده)

به زوج سیم مسی به هم تابیده شده کابل TP گفته می شود. معمولاً کابل TP که در شبکه های رایانه ای استفاده می شود از 4 زوج تشکیل شده است.

به لایه ای که برای محافظت از داده های داخل کابل و جلوگیری از نویز روی سیم ها قرار می گیرد، شیلد (shield) می گویند. در برخی از انواع کابل TP روی هر زوج سیم نیز یک لایه محافظ به نام فویل (Foil) قرار می گیرد.

انواع کابل TP 

کابل شبکه بدون فویل و شیلد
UTP : Unshielded TP
هر زوج دارای فویل جدا
STP : Shielded TP
کابل شبکه فویل دار
FTP : Foil TP
شیلددار و فویل دار
SFTP : Shielded Foil TP
شیلد دار و هر زوج دارای فویل جدا
SSTP : Shielded STP

کابل شبکه UTP و STPکابل شبکه UTP و STP

انواع کابل شبکه انواع کابل شبکه

فاصله استاندارد کابل برق و داده 30 سانتی متر است. اگر به هر دلیلی مجبور هستید که کابل داده و برق را در فاصله کمتری از هم قرار دهید، از کابل های روکش دار FTP استفاده کنید.