انواع تجهیزات Active شبکه

در شبکه رایانه ای به قطعاتی که به برق متصل می شوند و در هدایت داده ها یا تولید و تقویت سیگنال ها نقش دارند، تجهیزات فعال یا Active می گویند.

  • کارت شبکه (Network Interface Card)
  • اکسس پوینت
  • سوئیچ
  • هاب
  • روتر
  • مودم