کارت شبکه ( Network Interface Card)

رابط فیزیکی بین رایانه و محیط انتقال است و دارای اسامی دیگری چون LAN card و Network Adapter است.کارت های شبکه دو نوع سیمی و بی سیم (Wireless) هستند.

انواع کارت شبکهانواع کارت شبکه

کارت های شبکه دارای سرعت دریافت و ارسال متفاوت می باشند (10/100/1000Mbps).

اگر دو سیستم داشته باشیم که یکی دارای کارت شبکه با سرعت 10Mbps و دیگری مجهز به کارت شبکه با سرعت 1000Mbps باشد، مسلماً انتقال داده با سرعت کارت شبکه پایین تر انجام می شود.