سوئیچ (Switch)

سوئیچ دستگاه مرکزی در شبکه ستاره ای است که تمام گره ها (Network node) را از طریق کابل شبکه به هم متصل می کند و به وسیله این دستگاه گره ها قادر به ارسال و دریافت اطلاعات به یکدیگر خواهند بود.

سوئیچ شبکه - Switchسوئیچ شبکه - Switch
سوییچ های مختلف با تعداد 4 ، 8 ، 16 ، 24 ، 48 درگاه وجود دارد و سرعت انتقال داده ها در این درگاه ها می تواند  10/100Mbps ، 1Gbps , 10Gbps باشد. برخی از درگاه های سوییچ می توانند قابلیت PoE (Power over Ethe
et
) داشته باشند.

فناوری PoE (Power over Ethe
et)
به معنای تغذیه برق از طریق کابل شبکه است و تجهیزاتی که دارای قابلیت PoE هستند، می توانند برق مورد نیاز خود برای روشن شدن را از طریق همان کابل شبکه ای بگیرند که داده را از آن دریافت می کنند.