مسیریاب (Router)

کار اصلی مسیریاب پیدا کردن مسیر مناسب برای ارسال بسته های اطلاعات در شبکه و ارسال داده از یک شبکه به شبکه دیگر است.روترها می توانند اینترنت را بین رایانه ها به اشتراک بگذارند و مؤلفه های مدیریتی مانند موارد امنیتی را روی شبکه اعمال کنند.

مسیریاب شبکه - Routerمسیریاب شبکه - Router

مسیریاب ها با استفاده از الگوریتم های خاص، کوتاه ترین و بهترین مسیر را برای دسترسی به یک سرور پیدا می کنند.