اولویت در CSS

ظاهر نهایی یک صفحه وب نتیجه قوانین مختلف استایل است.

سه منبع اصلی اطلاعات سبک که به ترتیب روی صفحه تاثیر می گذارد:

  • شیوه نامه ایجاد شده توسط نویسنده صفحه (کد نویس)
  • سبک های پیش فرض مرورگر
  • سبک های مشخص شده توسط کاربر (کاربر سایت)
CSS مخفف شیوه نامه های آبشاری (Cascading Style Sheets ) است.