شروع سریع جاوا

در جاوا، هر برنامه ای با نام کلاس شروع می شود و آن کلاس باید با نام فایل مطابقت داشته باشد.

بیایید اولین فایل جاوا خود را به نام MyClass.java ایجاد کنیم که در هر ویرایشگر متنی قابل انجام است.
(مانند Notepad).


فایل باید حاوی پیام "Hello World" باشد مانند کد زیر:


MyClass.java


public class MyClass {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello World");
  }
}


اگر کد بالا را متوجه نشدید نگران نباشید - در فصل های بعدی به تفصیل درباره آن بحث خواهیم کرد.
در حال حاضر، روی نحوه اجرای کد بالا تمرکز کنید.


کد را در Notepad با نام "MyClass.java" ذخیره کنید. Command Prompt (cmd.exe) را باز کنید، به دایرکتوری که فایل خود را در آن ذخیره کرده اید بروید و "javac" را تایپ کنید.MyClass.java":


C:UsersYour Name>javac MyClass.java


این کد شما را کامپایل می کند. اگر خطایی در کد وجود نداشته باشد، خط فرمان شما را به خط بعدی می برد.
اکنون، "java MyClass" را تایپ کنید تا فایل اجرا شود:C:UsersYour Name>java MyClass

خروجی باید بخواند:


Hello World


تبریک می‌گویم! شما اولین برنامه جاوا خود را نوشته و اجرا کرده اید.