متد اصلی(The main Method)

متد main() مورد نیاز است و شما آن را در هر برنامه جاوا خواهید دید:


public static void main(String[] args)

هر کدی که در متد main()  باشد اجرا خواهد شد. نگران کلمات کلیدی قبل و بعد اصلی نباشید. با خواندن این آموزش ذره ذره با آنها آشنا می شوید.

در حال حاضر، فقط به یاد داشته باشید که هر برنامه جاوا یک نام کلاس دارد که باید با نام فایل مطابقت داشته باشد، و هر برنامه باید حاوی متد main() باشد.