چاپ روی صفحه نمایش

در داخل متد main() می‌توانیم از متد println() برای چاپ یک خط متن روی صفحه استفاده کنیم.

public static void main(String[] args) {
  System.out.println("Hello World");
}

توجه: آکولادها {} شروع و پایان یک بلوک کد را نشان می‌دهند.

System یک کلاس جاوا داخلی است که شامل اعضای مفیدی مانند out است که مخفف "output" است. متد println() که مخفف "Print line" است، برای چاپ یک مقدار روی صفحه (یا یک فایل) استفاده می شود.

زیاد نگران System، out و println() نباشید. فقط بدانید که برای چاپ روی صفحه به آنها نیاز دارید.

همچنین باید توجه داشته باشید که هر دستور کد باید با یک نقطه ویرگول (;) به پایان برسد.