یک روش فراخوانی کنید(Call a Method)

برای فراخوانی یک متد در جاوا، نام متد را بعد از دو بنویسید
پرانتز () و نقطه ویرگول;


در مثال زیر، myMethod() برای چاپ یک متن (عملی) استفاده می‌شود، زمانی که آن را فراخوانی کنید:
مثال


Inside main, call the
myMethod()
method:


public class MyClass {
  static void myMethod() {
    System.out.println("I just got executed!");
  }

  public static void main(String[] args) {
    myMethod();
  }
}

// Outputs "I just got executed!"


یک روش را می‌توان چندین بار نیز فراخوانی کرد:
مثال


public class MyClass {
  static void myMethod() {
    System.out.println("I just got executed!");
  }

  public static void main(String[] args) {
    myMethod();
    myMethod();
    myMethod();
  }
}

// I just got executed!
// I just got executed!
// I just got executed!در فصل بعدی، پارامترهای روش، نحوه انتقال داده ها (پارامترها) به یک متد را خواهید آموخت.
خود را با تمرینات آزمایش کنیدورزش:


برای فراخوانی myMethod از اصلی، قسمت گم شده را وارد کنید.
static void myMethod() {
System.out.println("من تازه اعدام شدم!");
}

public static void main(string[] args) {
;
}

شروع تمرین