جاوا - OOP چیست؟(Java - What is OOP?)


OOP مخفف برنامه نویسی شی گرا است.برنامه نویسی رویه ای درباره نوشتن رویه ها یا روش هایی است که انجام می دهند
عملیات بر روی داده ها، در حالی که برنامه نویسی شی گرا در مورد است
ایجاد اشیایی که حاوی داده ها و متدها هستند.


برنامه نویسی شی گرا مزایای متعددی نسبت به رویه ای دارد
برنامه نویسی:  • اجرای OOP سریعتر و آسانتر است

  • OOP یک ساختار واضح برای برنامه ها فراهم می کند

  • OOP به خشک نگه داشتن کد جاوا "تکرار خودت" کمک می کند و باعث می شود
    را
    نگهداری، اصلاح و اشکال زدایی کد آسان تر است

  • OOP ایجاد قابلیت استفاده مجدد کامل را ممکن می سازد
    برنامه هایی با کد کمتر و زمان توسعه کمتر


نکته: اصل "خودت را تکرار نکن" (DRY) درباره
کاهش تکرار کد شما باید کدهایی را که هستند استخراج کنید
مشترک برای برنامه است، و آنها را در یک مکان واحد قرار دهید و دوباره از آنها استفاده کنید
به جای تکرار آن.