کلاس ها/اشیاء جاوا(Java Classes/Objects)


جاوا یک زبان برنامه نویسی شی گرا است.


همه چیز در جاوا با کلاس ها و اشیاء همراه با ویژگی ها و ویژگی های آن مرتبط است
مواد و روش ها. به عنوان مثال: در زندگی واقعی، ماشین یک شی است. خودرو دارای ویژگیهایی مانند وزن و رنگ و است
روش
ها، مانند درایو و ترمز.


یک کلاس مانند یک سازنده شی یا یک "طرح نقشه" برای ایجاد اشیا است.