چرا کپسولاسیون؟(Why Encapsulation?)


  • کنترل بهتر ویژگی‌ها و متدهای کلاس

  • ویژگی های کلاس را می توان فقط خواندنی (اگر فقط از روش دریافت استفاده کنید)، یا فقط نوشتن< /strong> (اگر فقط از روش set استفاده می کنید)

  • انعطاف پذیر: برنامه نویس می تواند یک قسمت از کد را بدون تأثیر بر سایر قسمت ها تغییر دهد

  • افزایش امنیت داده ها