بسته های داخلی(Built-in Packages)

جاوا API کتابخانه ای از کلاس های از پیش نوشته شده است که استفاده از آنها رایگان است و در
محیط توسعه جاوا.


کتابخانه شامل اجزایی برای مدیریت ورودی، برنامه نویسی پایگاه داده و بسیاری موارد دیگر است
بیشتر. فهرست کامل را می‌توانید در وب‌سایت Oracles پیدا کنید: https://docs.oracle.com/ javase/8/docs/api/.


کتابخانه به بسته و کلاس تقسیم می‌شود.
به این معنی که شما می توانید یک کلاس را وارد کنید (به همراه متدهای آن و
ویژگی ها)، یا یک بسته کامل که شامل
تمام کلاس هایی که به بسته مشخص شده تعلق دارند.


برای استفاده از یک کلاس یا یک بسته از کتابخانه، باید از وارد کردن استفاده کنید.
کلمه کلیدی:
Syntax


import package.name.Class;   // Import a single class
import package.name.*; // Import the whole package