وارد کردن یک کلاس(Import a Class)

اگر کلاسی را پیدا کردید که می خواهید از آن استفاده کنید، برای مثال، کلاس اسکنر، که برای دریافت استفاده می شود
ورودی کاربر
، کد زیر را بنویسید:
مثال


import java.util.Scanner;در مثال بالا، java.util یک بسته است، در حالی که اسکنر یک کلاس از
بسته java.util.برای استفاده از کلاس اسکنر، یک شی از کلاس ایجاد کنید و از هر یک از روش‌های موجود در اسکنر استفاده کنید. مستندات کلاس.
در مثال ما از روش nextLine() استفاده خواهیم کرد که برای خواندن یک
خط کامل:مثال


Using the Scanner class to get user input:


import java.util.Scanner;

class MyClass {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner myObj = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Enter use
ame");

    String userName = myObj.nextLine();
    System.out.println("Use
ame is: " + userName);
  }
}