عدم نویزپذیری

 اگر هنگام نصب به استاندارد های کابل کشی ساخت یافته توجه و شبکه را بر اساس آن استانداردها راه اندازی شود، مدیر شبکه در طول حیات شبکه به راحتی و بدون بروز هیچ مشکی قادر به  عیب یابی و توسعه احتمالی شبکه خواهد بود.

نکات مورد توجه :

  • کابل داده از کنار کابل برق عبور نکند و در مجاورت میدان مغناطیسی نباشد.
  • تجهیزات مختلف در معرض نویز نباشند

سیم کشی بد شبکهسیم کشی بد شبکه

فاصله استاندارد کابل برق و داده 30 سانتی متر است. اگر به هر دلیلی مجبور هستید که کابل داده و برق را در فاصله کمتری از هم قرار دهید، از کابل های روکش دار FTP  استفاده کنید.