پلان شبکه چیست؟

پلان شبکه یک نمایش بصری از معماری و ساختار شبکه است که با استفاده از اشکال مختلف و اتصالات بین آنها به کاربر کمک می کند تا درک بهتری از نقشه شبکه، اتصالات و محل تجهیزات داشته باشد.

پلان شبکه - Network floor plansپلان شبکه - Network floor plans

از جمله نرم افزارهای رسم پلان Edraw Max و Microsoft Visio است.