پروتکل چیست؟

اگر شما به یک کشور خارجی سفر کنید , بایستی زبان مکالمه آنها را بلد باشید . در غیر اینصورت قادر به صحبت کردن با آنها نخواهید بود . البته شاید بتوانید با فراگیری زبان با آنها صحبت کنید ولی در صورتی که بخواهید به طور موثر در آن کشور زندگی کنید بایستی لباس و فرهنگ آن کشور را بیاموزید و از آن پیروی کنید . پروتکل نیز شامل قوانین و رویه هایی فرا گیر می باشد .

پروتکل چیست؟پروتکل چیست؟

مفهوم پروتکل در شبکه چیست

به مجموعه قوانین و قراردادها که تعیین می کنند چگونه رایانه های درون یک شبکه با هم ارتباط برقرار کنند پروتکل (Protocol) گفته می شود.

از وظایف پروتکل

  • شیوه تقسیم بندی بسته ها
  • ارسال بسته
  • جمع بندی مجدد بسته های ارسالی در مقصد
  • کنترل زمان تبادل اطلاعات
  • تعیین قالب انتقال داده ها
  • بررسی خطاهایی که هنگام نقل و انتقال در داده ها پیش می آید
  • تصحیح خطا 
  •  فشرده سازی داده ها
برای انتقال داده ها در شبکه، داده ها به بسته های کوچکی به نام Packet تقسیم می شوند.