پروتکل اینترنت (Internet Protocol)

پروتکل اینترنت(IP)، ترتیب و تحویل بسته ها در شبکه را کنترل می کند. در هر بسته، آدرس مبدأ (source address) و آدرس مقصد(destination address) وجود دارد.

TCP/IP چیست ؟

کلمه TCP/IP مخفف Transmission Control Protocol / Inte
et Protocol است که نشان می‌دهد این پشته پروتکل بصورت کلی از دو پروتکل اصلی TCP و IP تشکیل شده است. این دو پروتکل وظیفه تعیین چگونگی برقرار ارتباط بین سیستم ها در شبکه و روش انتقال اطلاعات بین آنها را به عهده دارد.

انیمیشن زیر نحوه کار TCP/IP را به صورت ساده از مبداء به مقصد نشان میدهد.

اگر در انیمیشن دقت بکنید می بینید که به داده ارسالی در طرف مبدا در لایه های مختلف اطلاعات اضافی اضافه می شود و در طرف مقصد این داده ها توسط لایه های متناظر از داده اصلی جدا میشود.