ویژگی های TCP/IP

 درون پروتکل TCP/IP چندین پروتکل وجود دارند که وظیفه ارتباطات داده ها را در شبکه بر عهده دارند:

  • TCP یا Transmission Control Protocol که وظیفه برقراری ارتباطات بین نرم افزارهای کاربردی در شبکه را بر عهده دارد.
  • UDP یا User Datagram Protocol که وظیفه برقراری ساده ترین حالت برقراری ارتباطات داده ای بین نرم افزارها در شبکه را عهده دار است؛ در واقع این ارتباط از امنیت کمتری نسب به TCP برخوردار است.
  • IP یا Inte
    et Protocol که وظیفه برقراری ارتباطات بین کامپیوترها در شبکه را عهده دار است.
  • ICMP یا Inte
    et Control Messaging Protocol که وظیفه بررسی خطاها و وضعیت شبکه را بر عهده دارد.
  • DHCP یا Dynamic Host Configuration Protocol که وظیفه آدرس دهی خودکار در شبکه را بر عهده دارد.

انیمیشن زیر تصویری بصری از نحوه ارسال اطلاعات با TCP/IP در شبکه را ارئه میدهد.