برخی اصطلاحات شبکه

گره (Node) : دستگاهی که روی آن می توان آدرس شبکه را به صورت منحصربه فرد تنظیم کرد. مانند مسیریاب،رایانه

میزبان (Host) : گره ای که در ارتباطات شبکه به عنوان مبدأ یا مقصد تعیین می شود. مانند رایانه

آدرس IP : یک شناسه عددی است که به هر دستگاهی در شبکه اختصاص داده می شود. همان طور که کدپستی شما مشخص می کند که خانه شما کجا قرار دارد، آدرس IP موقعیت دستگاه را در شبکه مشخص می کند.برای مثال آدرس IP وبسایت یاهو  98.138.219.232 است.