نام رایانه

کاربران به جای آدرس IP بیشتر از نام رایانه برای برقراری ارتباط در شبکه استفاده می کنند تا به راحتی به رایانه ها و منابع شبکه دسترسی داشته باشند.

NetBIOS Name : هنگام نصب سیستم عامل یک نام حداکثر 15 نویس های به رایانه داده می شود که باید در شبکه داخلی منحصربه فرد بوده، تکراری نباشد به این نام Computer name یا NetBIOS Name می گویند.این نام امروزه کمتر استفاده می شود.

میزبان (Host Name): رشته ای به طول حداکثر 255 نویسه است که می تواند شامل حروف الفبا، ارقام ٠ تا 9، نقطه و خط تیره (hyphen) باشد.

در رایانه های شبکه گروه کاری (Workgroup) این نام با NetBIOS Name که هنگام نصب سیستم عامل به رایانه اختصاص می یابد، یکی است. این نام را می توان از طریق پنجره ویژگی های سیستم (System Properties) مشاهده کرد و درصورت نیاز تغییر داد.

تغییر نام کامپیوتر در ویندوز

نام رایانه باید در شبکه یکتا باشد در غیر این صورت هنگام مدیریت و کنترل رایانه ها دچار مشکل می شوید